Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
loading ...

Đăng ký nhận tin định kỳ

Home Dụng cụ cắt theo chủng loại Mũi khoan

Mũi khoan Nachi

Mã sản phẩm: Nachi Drills

Thông tin chung

Anytools chuyên cung cấp Mũi khoan Nachi, nhập khẩu từ Nhật Bản.

Các dòng mũi khoan thông dụng:

- Mũi khoan chuôi thẳng / STRAIGHT SHANK DRILLS (List 500)
- Mũi khoan chuôi col / TAPER SHANK DRILLS (List 602)
- Mũi khoan dài / STRAIGHT SHANK EXTRA LENGTH DRILLS (List550)
- Mũi khoan phun phủ Titan / STRAIGHT SHANK DRILLS (List 520P)
- Mũi khoan inox / STRAIGHT SHANK COBALT DRILLS (L6520)
- Mũi khoan không cần khoan tâm và doa / SG-ES DRILLS (L7570P)
- Mũi khoan không cần khoan tâm và doa / SG-ESS DRILLS (L7572P)

 

Tình trạng: Còn hàng     - Bảo hành:

 

BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN NACHI LIST500 (KHOAN THÉP)
STRAIGHT SHANK DRILL (LIST 500) 
Quy cách Đơn giá  Quy cách Đơn giá  Quy cách Đơn giá  Quy cách Đơn giá
Ф0.2    96,000 Ф3.5    20,000 Ф6.8     53,000 Ф10.1   121,000
Ф0.3    51,000 Ф3.6    23,000 Ф6.9     53,000 Ф10.2   121,000
Ф0.4    42,000 Ф3.7    23,000 Ф7     53,000 Ф10.3   121,000
Ф0.5    40,000 Ф3.8    23,000 Ф7.1     59,000 Ф10.4   121,000
Ф0.6    37,000 Ф3.9    23,000 Ф7.2     59,000 Ф10.5   121,000
Ф0.7    21,000 Ф4    23,000 Ф7.3     59,000 Ф10.6   139,000
Ф0.8    19,000 Ф4.1    27,000 Ф7.4     59,000 Ф10.7   139,000
Ф0.9    19,000 Ф4.2    27,000 Ф7.5     59,000 Ф10.8   139,000
Ф1    19,000 Ф4.3    27,000 Ф7.6     65,000 Ф10.9   139,000
Ф1.1    19,000 Ф4.4    27,000 Ф7.7     65,000 Ф11   139,000
Ф1.2    19,000 Ф4.5    27,000 Ф7.8     65,000 Ф11.1   147,000
Ф1.3    19,000 Ф4.6    32,000 Ф7.9     65,000 Ф11.2   147,000
Ф1.4    19,000 Ф4.7    32,000 Ф8     65,000 Ф11.3   147,000
Ф1.5    19,000 Ф4.8    32,000 Ф8.1     75,000 Ф11.4   147,000
Ф1.6    19,000 Ф4.9    32,000 Ф8.2     75,000 Ф11.5   147,000
Ф1.7    19,000 Ф5    32,000 Ф8.3     75,000 Ф11.6 - 12.0   155,000
Ф1.8    19,000 Ф5.1    36,000 Ф8.4     75,000 Ф12.1 - 12.5   173,000
Ф1.9    19,000 Ф5.2    36,000 Ф8.5     75,000 Ф12.6 - 13.0   185,000
Ф2    19,000 Ф5.3    36,000 Ф8.6     84,000 Ф13.1 - 13.5   342,000
Ф2.1    19,000 Ф5.4    36,000 Ф8.7     84,000 Ф13.6 - 14.0   361,000
Ф2.2    19,000 Ф5.5    36,000 Ф8.8     84,000 Ф14.1 - 14.5   395,000
Ф2.3    19,000 Ф5.6    41,000 Ф8.9     84,000 Ф14.6 - 15.0   415,000
Ф2.4    19,000 Ф5.7    41,000 Ф9     84,000 Ф15.1 - 15.5   444,000
Ф2.5    19,000 Ф5.8    41,000 Ф9.1     97,000 Ф15.6 - 15.9   463,000
Ф2.6    19,000 Ф5.9    41,000 Ф9.2     97,000 Ф16   463,000
Ф2.7    19,000 Ф6    41,000 Ф9.3     97,000 Ф16.1 - 16.4   480,000
Ф2.8    19,000 Ф6.1    46,000 Ф9.4     97,000 Ф16.5   480,000
Ф2.9    19,000 Ф6.2    46,000 Ф9.5     97,000 Ф16.6 - 17.0   525,000
Ф3    19,000 Ф6.3    46,000 Ф9.6   106,000 Ф17.1 - 17.5   542,000
Ф3.1    20,000 Ф6.4    46,000 Ф9.7   106,000             -  
Ф3.2    20,000 Ф6.5    46,000 Ф9.8   106,000             -  
Ф3.3    20,000 Ф6.6    53,000 Ф9.9   106,000             -  
Ф3.4    20,000 Ф6.7    53,000 Ф10   106,000             -  

 

 BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN CHUÔI COL HIỆU NACHI ( D)
TAPER SHANK DRILL (LIST 602) 
QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ
TD7.0         275,000 TD50.5      8,726,000
TD7.1 - 7.5         290,000 TD51.0      8,726,000
TD7.6 - 8.0         306,000 TD51.5      9,317,000
TD8.1 - 8.5         322,000 TD52.0      7,764,000
TD8.6 - 9.0         341,000 TD52.5      9,833,000
TD9.1 - 9.5         356,000 TD53.0      9,833,000
TD9.6 - 10.0         376,000 TD53.5    10,471,000
TD10.1 - 10.5         400,000 TD54.0    10,471,000
TD10.6 - 11.0         420,000 TD54.5    11,088,000
TD11.1 - 11.5         442,000 TD55.0    11,088,000
TD11.6 - 12.0         470,000 TD55.5    11,553,000
TD12.1 - 12.5         494,000 TD56.0    11,553,000
TD12.6 - 13.0          512,000 TD56.5    12,120,000
TD13.1 - 13.5         536,000 TD57.0    12,120,000
TD13.6 - 14.0          560,000 TD57.5    12,685,000
TD14.1 - 14.5         639,000 TD58.0    12,685,000
TD14.6 - 15.0         658,000 TD58.5    13,300,000
TD15.1 - 15.5          688,000 TD59.0    13,300,000
TD15.6 - 16.0          733,000 TD59.5    13,765,000
TD16.1 - 16.5          776,000 TD60.0    13,765,000
TD16.6 - 17.0         818,000 TD60.5    14,428,000
TD17.1 - 17.5         862,000 TD61.0    14,428,000
TD17.6 - 18.0         904,000 TD61.5    15,144,000
TD18.1 - 18.5         947,000 TD62.0    15,144,000
TD18.6 - 19.0         994,000 TD62.5    15,756,000
TD19.1 - 19.5      1,033,000 TD63.0    15,756,000
TD19.6 - 20.0       1,082,000 TD63.5    16,420,000
TD20.1 - 20.5      1,122,000 TD64.0    16,420,000
TD20.6 - 21.0      1,161,000 TD64.5    17,062,000
TD21.1 - 21.5      1,205,000 TD65.0    17,062,000
TD21.6 - 22.0      1,250,000 TD65.5    17,799,000
TD22.1 - 22.5      1,296,000 TD66.0    17,799,000
TD22.6 - 23.0      1,346,000 TD66.5    18,486,000
TD23.1 -23.5      1,446,000 TD67.0    18,486,000
TD23.6 - 24.0      1,503,000 TD67.5    19,197,000
TD24.1 - 24.5      1,562,000 TD68.0    19,197,000
TD24.6 - 25.0      1,617,000 TD68.5    19,937,000
TD25.1 - 25.5      1,669,000 TD69.0    19,937,000
TD25.6 - 26.0      1,722,000 TD69.5    20,625,000
TD26.1 - 26.5       1,854,000 TD70.0    19,505,000
TD26.6 - 27.0      1,914,000 TD70.5    21,460,000
TD27.1 - 27.5      1,983,000 TD71.0    21,460,000
TD27.6 - 28.0      2,053,000 TD71.5    22,368,000
TD28.1 - 28.5      2,149,000 TD72.0    22,368,000
TD28.6 - 29.0      2,262,000 TD72.5    23,247,000
TD29.1 - 29.5      2,375,000 TD73.0    23,247,000
TD29.6 - 30.0       2,486,000 TD73.5    24,115,000
TD30.1 - 30.5       2,613,000 TD74.0    24,115,000
TD30.6 - 31.0      2,733,000 TD74.5    24,976,000
TD31.1 - 31.5      2,830,000 TD75.0    24,976,000
TD31.6 - 32.0      2,975,000 TD75.5    29,466,000
TD32.1 - 33.0      3,268,000 TD76.0    29,466,000
TD33.1 - 33.5      3,459,000 TD77.0    51,057,000
TD33.6 - 34.0      3,450,000 TD78.0    52,591,000
TD34.1 - 35.0      3,678,000 TD79.0    54,124,000
TD35.1 - 36.0      3,893,000 TD80.0    55,655,000
TD36.1 - 37.0      4,094,000 TD81.0    57,378,000
TD37.1 - 38.0      4,306,000 TD82.0    58,815,000
TD38.1 - 39.0      4,499,000 TD83.0    60,540,000
TD39.1 - 40.0      4,789,000 TD84.0    62,072,000
TD40.1 - 41.0       5,162,000 TD85.0    63,607,000
TD41.1 - 42.0      5,506,000 TD86.0    65,426,000
TD42.1 - 43.0      5,851,000 TD87.0    66,574,000
TD43.1 - 44.0      6,195,000 TD88.0    67,821,000
TD44.1 - 45.0      6,541,000 TD89.0    69,737,000
TD45.1 - 46.0      6,858,000 TD90.0    71,462,000
TD46.1 - 47.0      7,228,000 TD91.0    73,954,000
TD47.1 - 48.0      7,595,000 TD92.0    76,345,000
TD48.1 - 49.0       7,964,000 TD93.0    71,869,000
TD49.1 - 50.0      8,335,000 TD94.0    80,276,000
  TD95.0    82,093,000
  TD96.0    84,010,000
  TD97.0    86,597,000
  TD98.0    89,473,000
  TD99.0    92,152,000
  TD100.0    94,739,000

 

BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN DÀI HIỆU NACHI ( D )
STRAIGHT SHANK EXTRA LENGTH DRILL ( L550 )
OAL 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 400mm 500mm 600mm
Dia (Ф) ( 3") ( 4") ( 6") ( 8") ( 10" ) ( 12" ) (16") (20") (24")
Ф1   83,000   113,000       
Ф1.1   79,000   103,000       
Ф1.2   73,000   103,000       
Ф1.3   65,000     95,000       
Ф1.4   59,000     87,000       
Ф1.5 - 1.9   51,000     79,000       
Ф2      68,000   122,000      
Ф2.1 - 2.5      59,000     87,000   103,000     
Ф2.6 - 3.0      53,000     79,000   103,000     
Ф3.1 - 3.5       79,000   103,000     
Ф3.6 - 4.0       83,000   126,000   154,000   189,000   
Ф4.1 - 4.5       87,000   121,000   176,000   211,000   
Ф4.6 - 5.0       99,000   133,000   198,000   231,000      509,000  
Ф5.1 - 5.5     126,000   162,000   211,000   263,000      569,000      800,000 
Ф5.6 - 6.0     128,000   185,000   231,000   288,000      649,000      867,000   1,229,000
Ф6.1 - 6.5     142,000   201,000   256,000   310,000      704,000      933,000   1,296,000
Ф6.6 - 7.0      214,000   280,000   340,000      709,000      976,000   1,321,000
Ф7.1 - 7.5      237,000   310,000   366,000      752,000   1,019,000   1,364,000
Ф7.6 - 8.0      263,000   332,000   409,000      752,000   1,085,000   1,400,000
Ф8.1 - 8.5      284,000   366,000   443,000      813,000   1,152,000   1,436,000
Ф8.6 - 9.0      310,000   409,000   491,000      817,000   1,267,000   1,733,000
Ф9.1 - 9.5      336,000   417,000   499,000      898,000   1,291,000   1,873,000
Ф9.6 - 10.0      366,000   443,000   537,000      928,000   1,340,000   1,885,000
Ф10.1 - 10.5      385,000   491,000   594,000   1,005,000   1,388,000   1,963,000
Ф10.6 - 11.0       534,000   645,000   1,025,000   1,569,000   2,182,000
Ф11.1 - 11.5       627,000   727,000   1,080,000   1,696,000   2,494,000
Ф11.6 - 12.0       627,000   727,000   1,194,000   1,704,000   2,576,000
Ф12.1 - 12.5       700,000   855,000   1,249,000   2,036,000   2,618,000
Ф12.6 - 13.0       700,000   855,000   1,309,000   2,036,000   2,494,000

 

BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN PHỦ TITAN HIỆU NACHI ( D)
STRAIGHT SHANK DRILL L 520P 
QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ
Ф0.5 74,000 Ф4.1 94,000 Ф7.7 209,000 Ф11.3 463,000
Ф0.6 68,000 Ф4.2 90,000 Ф7.8 207,000 Ф11.4 451,000
Ф0.7 63,000 Ф4.3 94,000 Ф7.9 212,000 Ф11.5 430,000
Ф0.8 60,000 Ф4.4 94,000 Ф8 196,000 Ф11.6 471,000
Ф0.9 54,000 Ф4.5 90,000 Ф8.1 221,000 Ф11.7 486,000
Ф1 50,000 Ф4.6 99,000 Ф8.2 220,000 Ф11.8 471,000
Ф1.1 53,000 Ф4.7 99,000 Ф8.3 221,000 Ф11.9 486,000
Ф1.2 53,000 Ф4.8 99,000 Ф8.4 226,000 Ф12 435,000
Ф1.3 53,000 Ф4.9 101,000 Ф8.5 218,000 Ф12.1 497,000
Ф1.4 53,000 Ф5 98,000 Ф8.6 237,000 Ф12.2 497,000
Ф1.5 50,000 Ф5.1 120,000 Ф8.7 237,000 Ф12.3 497,000
Ф1.6 50,000 Ф5.2 117,000 Ф8.8 241,000 Ф12.4 508,000
Ф1.7 53,000 Ф5.3 120,000 Ф8.9 241,000 Ф12.5 504,000
Ф1.8 53,000 Ф5.4 120,000 Ф9 223,000 Ф12.6 581,000
Ф1.9 53,000 Ф5.5 117,000 Ф9.1 260,000 Ф12.7 567,000
Ф2 50,000 Ф5.6 128,000 Ф9.2 260,000 Ф12.8 515,000
Ф2.1 53,000 Ф5.7 128,000 Ф9.3 256,000 Ф12.9 515,000
Ф2.2 53,000 Ф5.8 128,000 Ф9.4 260,000 Ф13 522,000
Ф2.3 52,000 Ф5.9 131,000 Ф9.5 249,000  
Ф2.4 53,000 Ф6 125,000 Ф9.6 270,000  
Ф2.5 50,000 Ф6.1 173,000 Ф9.7 270,000  
Ф2.6 52,000 Ф6.2 173,000 Ф9.8 270,000  
Ф2.7 52,000 Ф6.3 173,000 Ф9.9 285,000  
Ф2.8 51,000 Ф6.4 173,000 Ф10 254,000  
Ф2.9 52,000 Ф6.5 182,000 Ф10.1 308,000  
Ф3 48,000 Ф6.6 183,000 Ф10.2 296,000  
Ф3.1 67,000 Ф6.7 183,000 Ф10.3 296,000  
Ф3.2 64,000 Ф6.8 183,000 Ф10.4 308,000  
Ф3.3 64,000 Ф6.9 183,000 Ф10.5 285,000  
Ф3.4 64,000 Ф7 178,000 Ф10.6 450,000  
Ф3.5 64,000 Ф7.1 199,000 Ф10.7 450,000  
Ф3.6 87,000 Ф7.2 195,000 Ф10.8 450,000  
Ф3.7 87,000 Ф7.3 199,000 Ф10.9 450,000  
Ф3.8 85,000 Ф7.4 199,000 Ф11 396,000  
Ф3.9 88,000 Ф7.5 199,000 Ф11.1 463,000  
Ф4 85,000 Ф7.6 211,000 Ф11.2 451,000  

 

BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN INOX HIỆU NACHI (D)
STRAIGHT SHANK COBALT DRILLS (L6520)
QUY CÁCH (MM) ĐƠN GIÁ (VNĐ)
Ф0.5 44,000
Ф0.6 41,000
Ф0.7 41,000
Ф0.8 - 0.9 26,000
Ф1.0 - 3.0 23,000
Ф3.2 - 3.5 27,000
Ф3.9 - 4.0 32,000
Ф4.1 - 4.5 38,000
Ф4.6 - 5.0 44,000
Ф5.1 - 5.5 51,000
Ф5.6 - 6.0 58,000
Ф6.1 - 6.5 66,000
Ф6.6 - 7.0 74,000
Ф7.1 102,000
Ф7.2 102,000
Ф7.3 - 7.5 102,000
Ф7.6 - 8.0 95,000
Ф8.1 - 8.5 106,000
Ф8.6 - 9.0 121,000
Ф9.1 - 9.5 137,000
Ф9.6 - 10.0 154,000
Ф10.1 - 10.5 171,000
Ф10.6 - 11.0 190,000
Ф11.1 - 11.5 208,000
Ф11.6 - 12.0 224,000
Ф12.1 - 12.5 243,000
Ф12.6 - 13.0 261,000

 

BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN KHÔNG CẦN KHOAN TÂM VÀ DOA HIỆU NACHI (D)
SG-ES DRILLS (L7570P)
QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ
SGES2.0 130,000 SGES6.9 316,000 SGES11.8 697,000
SGES2.1 130,000 SGES7.0 316,000  SGES11.9  697,000
SGES2.2 130,000 SGES7.1 337,000 SGES12.0 697,000
SGES2.3 130,000 SGES7.2 337,000  SGES12.1  761,000
SGES2.4 130,000 SGES7.3 337,000 SGES12.2 761,000
SGES2.5 130,000 SGES7.4 337,000 SGES12.3 761,000
SGES2.6 130,000 SGES7.5 337,000 SGES12.4 761,000
SGES2.7 130,000 SGES7.6 349,000 SGES12.5 761,000
SGES2.8 130,000 SGES7.7 349,000 SGES12.6 804,000
SGES2.9 130,000 SGES7.8 349,000 SGES12.7 804,000
SGES3.0 130,000 SGES7.9 349,000 SGES12.8 804,000
SGES3.1 157,000 SGES8.0 349,000 SGES12.9 804,000
SGES3.2 157,000 SGES8.1 385,000 SGES13.0 804,000
SGES3.3 157,000 SGES8.2 385,000 SGES13.5 1,235,000
SGES3.4 157,000 SGES8.3 385,000 SGES14.0 1,235,000
SGES3.5 157,000 SGES8.4 385,000 SGES14.5 1,364,000
SGES3.6 171,000 SGES8.5 385,000 SGES15.0 1,424,000
SGES3.7 171,000 SGES8.6 412,000 SGES15.5 1,539,000
SGES3.8 171,000 SGES8.7 412,000 SGES16.0 1,539,000
SGES3.9 171,000 SGES8.8 412,000 SGES16.5 1,604,000
SGES4.0 171,000 SGES8.9 412,000 SGES17.0 1,604,000
SGES4.1 190,000 SGES9.0 412,000 SGES17.5 1,755,000
SGES4.2 190,000 SGES9.1 431,000 SGES18.0 1,755,000
SGES4.3 190,000 SGES9.2 431,000 SGES18.5 1,913,000
SGES4.4 190,000 SGES9.3 431,000 SGES19.0 2,000,000
SGES4.5 190,000 SGES9.4 431,000 SGES19.5 2,064,000
SGES4.6 217,000 SGES9.5 431,000 SGES20.0 2,064,000
SGES4.7 217,000 SGES9.6 473,000 SGES20.5 2,258,000
SGES4.8 217,000 SGES9.7 473,000 SGES21.0 2,258,000
SGES4.9 217,000 SGES9.8 473,000 SGES21.5 2,428,000
SGES5.0 217,000  SGES9.9  473,000 SGES22.0 2,428,000
SGES5.1 259,000  SGES10.0  473,000 SGES22.5 2,772,000
SGES5.2 259,000 SGES10.1 517,000 SGES23.0 2,772,000
SGES5.3 259,000 SGES10.2 517,000 SGES23.5 2,941,000
SGES5.4 259,000 SGES10.3 517,000 SGES24.0 2,941,000
SGES5.5 259,000 SGES10.4 517,000 SGES24.5 2,941,000
SGES5.6 280,000 SGES10.5 517,000 SGES25.0 2,941,000
 SGES5.7  280,000 SGES10.6 572,000 SGES25.5 3,045,000
 SGES5.8  280,000  SGES10.7  572,000 SGES26.0 3,045,000
 SGES5.9  280,000  SGES10.8  572,000 SGES26.5 3,411,000
 SGES6.0  280,000 SGES10.9 572,000 SGES27.0 3,411,000
 SGES6.1  304,000 SGES11.0 572,000 SGES27.5 3,411,000
 SGES6.2  304,000 SGES11.1 640,000 SGES28.0 3,411,000
 SGES6.3  304,000  SGES11.2  640,000  SGES28.5  3,411,000
 SGES6.4  304,000 SGES11.3 640,000  SGES29.0  3,625,000
 SGES6.5  304,000  SGES11.4  640,000  SGES29.5  3,625,000
 SGES6.6  316,000 SGES11.5 640,000  SGES30.0  3,625,000
 SGES6.7  316,000 SGES11.6 697,000  SGES30.5  4,173,000
 SGES6.8  316,000 SGES11.7 697,000  SGES31.0  4,173,000

 

BẢNG BÁO GIÁ MŨI KHOAN KHÔNG CẦN KHOAN TÂM VÀ DOA HIỆU NACHI (D)
SG-ESS DRILLS (L7572P)
QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH   ĐƠN GIÁ
SGESS1.0 125,000 SGESS3.45 145,000 SGESS5.9 261,000 SGESS10.7 533,000
SGESS1.05 116,000 SGESS3.5 145,000 SGESS5.95 261,000 SGESS10.8 533,000
SGESS1.1 116,000 SGESS3.55 160,000 SGESS6.0 261,000 SGESS10.9 533,000
SGESS1.15 116,000 SGESS3.6 160,000 SGESS6.1 286,000 SGESS11.0 533,000
SGESS1.2 116,000 SGESS3.65 160,000 SGESS6.2 286,000 SGESS11.1 601,000
SGESS1.25 116,000 SGESS3.7 160,000 SGESS6.3 286,000 SGESS11.2 601,000
SGESS1.3 116,000 SGESS3.75 160,000 SGESS6.4 286,000 SGESS11.3 601,000
SGESS1.35 116,000 SGESS3.8 160,000 SGESS6.5 286,000 SGESS11.4 601,000
SGESS1.4 116,000 SGESS3.85 160,000 SGESS6.6 298,000 SGESS11.5 601,000
SGESS1.45 116,000 SGESS3.9 160,000 SGESS6.7 298,000 SGESS11.6 654,000
SGESS1.5 116,000 SGESS3.95 160,000 SGESS6.8 298,000 SGESS11.7 654,000
SGESS1.55 104,000 SGESS4.0 160,000 SGESS6.9 298,000 SGESS11.8 654,000
SGESS1.6 104,000 SGESS4.05 181,000 SGESS7.0 298,000 SGESS11.9 654,000
SGESS1.65 104,000 SGESS4.1 181,000 SGESS7.1 316,000 SGESS12.0 654,000
SGESS1.7 104,000 SGESS4.15 181,000 SGESS7.2 316,000 SGESS12.1 710,000
SGESS1.75 104,000 SGESS4.2 181,000 SGESS7.3 316,000 SGESS12.2 710,000
SGESS1.8 104,000 SGESS4.25 181,000 SGESS7.4 316,000 SGESS12.3 710,000
SGESS1.85 104,000 SGESS4.3 181,000 SGESS7.5 316,000 SGESS12.4 710,000
SGESS1.9 104,000 SGESS4.35 181,000 SGESS7.6 329,000 SGESS12.5 710,000
SGESS1.95 104,000 SGESS4.4 181,000 SGESS7.7 329,000 SGESS12.6 770,000
SGESS2.0 124,000 SGESS4.45 181,000 SGESS7.8 329,000 SGESS12.7 770,000
SGESS2.05 124,000 SGESS4.5 181,000 SGESS7.9 329,000 SGESS12.8 770,000
SGESS2.1 124,000 SGESS4.55 205,000 SGESS8.0 329,000 SGESS12.9 770,000
SGESS2.15 124,000 SGESS4.6 205,000 SGESS8.1 362,000 SGESS13.0 770,000
SGESS2.2 124,000 SGESS4.65 205,000 SGESS8.2 362,000 SGESS13.5 1,075,000
SGESS2.25 124,000 SGESS4.7 205,000 SGESS8.3 362,000 SGESS14.0 1,075,000
SGESS2.3 124,000 SGESS4.75 205,000 SGESS8.4 362,000 SGESS14.5 1,183,000
SGESS2.35 124,000 SGESS4.8 205,000 SGESS8.5 362,000 SGESS15.0 1,424,000
SGESS2.4 124,000 SGESS4.85 205,000 SGESS8.6 385,000 SGESS15.5 1,523,000
SGESS2.45 124,000 SGESS4.9 205,000 SGESS8.7 385,000 SGESS16.0 1,523,000
SGESS2.5 124,000 SGESS4.95 205,000 SGESS8.8 385,000 SGESS16.5 1,579,000
SGESS2.55 124,000 SGESS5.0 205,000 SGESS8.9 385,000 SGESS17.0 1,579,000
SGESS2.6 124,000 SGESS5.05 244,000 SGESS9.0 385,000 SGESS17.5 1,704,000
SGESS2.65 124,000 SGESS5.1 244,000 SGESS9.1 409,000 SGESS18.0 1,704,000
SGESS2.7 124,000 SGESS5.15 244,000 SGESS9.2 409,000 SGESS18.5 1,815,000
SGESS2.75 124,000 SGESS5.2 244,000 SGESS9.3 409,000 SGESS19.0 1,815,000
SGESS2.8 124,000 SGESS5.25 244,000 SGESS9.4 409,000 SGESS19.5 2,245,000
SGESS2.85 124,000 SGESS5.3 244,000 SGESS9.5 409,000 SGESS20.0 2,245,000
SGESS2.9 124,000 SGESS5.35 244,000 SGESS9.6 447,000  
SGESS2.95 124,000 SGESS5.4 244,000 SGESS9.7 447,000  
SGESS3.0 124,000 SGESS5.45 244,000 SGESS9.8 447,000  
SGESS3.05 145,000 SGESS5.5 244,000 SGESS9.9 447,000  
SGESS3.1 145,000 SGESS5.55 261,000 SGESS10.0 447,000  
SGESS3.15 145,000 SGESS5.6 261,000 SGESS10.1 487,000  
SGESS3.2 145,000 SGESS5.65 261,000 SGESS10.2 487,000  
SGESS3.25 145,000 SGESS5.7 261,000 SGESS10.3 487,000  
SGESS3.3 145,000 SGESS5.75 261,000 SGESS10.4 487,000  
SGESS3.35 145,000 SGESS5.8 261,000 SGESS10.5 487,000  
SGESS3.4 145,000 SGESS5.85 261,000 SGESS10.6 533,000  

 

 

Download chi tiết kích thước thông số kỹ thuật mũi khoan Nachi tại đây:  NACHI-DRILLS-CATALOGUE.pdf

 

 

 

Sản phẩm cùng hãng

  THỐNG KÊ

  Lượt truy cập: 12,082,776
  Số người online: 3895
  Copyright 2007 By Anytools.vn