Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
loading ...

Đăng ký nhận tin định kỳ

Home Dụng cụ cắt theo chủng loại Mảnh dao phay

Mảnh dao phay loại không phun phủ

Mã sản phẩm: Non-Coated Milling Inserts

Thông tin chung

Mảnh dao phay loại không phun phủ (Non-Coated) các hãng: Mitsubishi, Iscar, OSG, Tungaloy, Hitachi, Dejet, Sandvik...

Tình trạng: Còn hàng     - Bảo hành:

Mảnh dao phay loại không phun phủ (Non-Coated) các hãng: Mitsubishi, Iscar, OSG, Tungaloy, Hitachi, Dejet, Sandvik...

Download chi tiết catalogue mảnh dao phay tại đây: 

 Hoặc tìm theo bảng sau:

Shape Order Number Application
Cermet Carbide
N
X
2
5
2
5
N
X
4
5
4
5
H
T
i
0
5
T
H
T
i
1
0
T
F
1
5
U
T
i
2
0
T
AEMW150304ER Flat Top - - - -
AEMW150308ER Flat Top - - - -
AEMW19T304ER Flat Top - - - -
AEMW19T308ER Flat Top - - - -
AOGT123602PEFR-GM For Aluminium Alloy - - - - -
AOGT123604PEFR-GM For Aluminium Alloy - - - - -
AOGT123608PEFR-GM For Aluminium Alloy - - - - -
APGT1135PDFR-G2 Long Cutting Edges/ Special for Aluminium - - - - -
APGT1604PDFR-G2 Long Cutting Edges/ Special for Aluminium - - - - -
APMT1135PDER-H1 Long Cutting Edges/ Strong Cutting Edge Type - - -
APMT1135PDER-H2 Strong Cutting Edge Type - - -
APMT1135PDER-M2 Long Cutting Edges/ Low Resistance - - - - -
APMT1604PDER-H1   - - - - -
APMT1604PDER-H2 Strong Cutting Edge Type - - -
APMT1604PDER-M2 Long Cutting Edges/ Low Resistance - - - - -
JPMT060204-E Standard type - - - - -
MPMT070308 General Type - - - - -
MPMT090308 General Type - - - - -
MPMT120408 General Type - - - - -
MPMW070308 Flat Top - - - - -
MPMW090308 Flat Top - - - - -
MPMW120408 Flat Top - - - - -
OEMX12T3ETR1 Flat Top - - - - -
OEMX1705ETR1 Flat Top - - - - -
QOGT0830R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
QOGT1035R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
QOGT1342R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
QOGT1651R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
QOGT1856R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
QOGT2062R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
QOGT2576R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
RDMX0702M0T Flat Top - - - - -
RDMX07T1M0T Flat Top - - - - -
RDMX1003M0T Flat Top - - - - -
RDMX12T3M0T Flat Top - - - - -
RDMX1604M0T Flat Top - - - - -
RGEN2004M0SN Flat Top - - - -
RPMM120400G Flat Top - - - - -
RPMT08T2M0E-JS With Breaker - - - - -
RPMT10T3M0E-JS With Breaker - - - - -
RPMT1204M0E-JS With Breaker - - - - -
RPMW08T2M0E Flat Top - - - - -
RPMW10T3M0E Flat Top - - - -
RPMW1204M0E Flat Top - - -
RPMW1204M0T Flat Top - - - - -
RPMW1606M0E Flat Top - - - - -
SDEN1203AEN Flat Top - - - - -
SECN1203AFTN1 Flat Top - - - - -
SECN1504EFTR1 Flat Top - - - - -
SEEN1203AFFN1 Flat Top - - - - -
SEEN1203AFTN1 Flat Top - - - -
SEEN1203AFTN3 Flat Top - - - - -
SEEN1203EFFR1 Flat Top - - - - -
SEEN1203EFTR1 Flat Top - - - -
SEEN1203EFTR3 Flat Top - - - - -
SEEN1504AFTN1 Flat Top - - - -
SEEN1504AFTN3 Flat Top - - - - -
SEEN1504EFTR1 Flat Top - - - - -
SEET13T3AGEN-JL Low Resistance - - - - -
SEEW1204AFTN Flat Top - - -
SEGT13T3AGFN-JP For Aluminium - - - - -
SEMN1204AZTN Flat Top - - - - -
SEMT13T3AGSN-JM General-purpose - - - - -
SFAN1203ZFFL2 Flat Top - - - - -
SFAN1203ZFFR2 Flat Top - - - - -
SFCN1203ZFFL2 Flat Top - - - - -
SFCN1203ZFFR2 Flat Top - - - - -
SOET12T308PEER-JL Finish to Light Cutting - - - - -
SOGT12T308PEFR-JP For Aluminium Alloy - - - - -
SOMT12T308PEER-JM Light to Semi-Heavy Cutting - - - - -
SPEN1203EDL Flat Top - - - -
SPEN1203EDR Flat Top - - - -
SPEN1203EEEL1 Flat Top - - - - -
SPEN1203EEER1 Flat Top - - - - -
SPEN1504EDL Flat Top - - - -
SPEN1504EDR Flat Top - - -
SPEN424A Standard type - - - -
SPEN535A Standard type - - - - -
SPMB1204APT Flat Top - - - - -
SPMT120408-A   - - - - -
SPMW090304 Flat Top - - - - -
SPMW090308 Flat Top - - - - -
SPMW120304 Flat Top - - - - -
SPMW120308 Flat Top - - - - -
SPNN1203EDR Flat Top - - - - -
SPNN1203EEEL1 Flat Top - - - - -
SPNN1203EEER1 Flat Top - - - - -
TECN1603PEER1W Wall face finishing - - - - -
TECN1603PEFR1W Wall face finishing - - - - -
TECN1603PETR1W Wall face finishing - - -
TECN2204PEER1 Flat Top - - - - -
TECN2204PEFR1 Flat Top - - - - -
TECN2204PETR1 Flat Top - - -
TEEN1603PEER1 Flat Top - - - - -
TEEN1603PEFR1 Flat Top - - - - -
TEEN1603PETR1 Flat Top - - -
TEEN1603PEZR1 Flat Top - - - - -
TEEN2204PEER1 Flat Top - - - - -
TEEN2204PEFR1 Flat Top - - - - -
TEEN2204PETR1 Flat Top - - -
TEEN2204PEZR1 Flat Top - - - - -
TEER1603PEER-JS With Breaker - - - - -
TEER2204PEER-JS With Breaker - - - - -
TEKN2204PEER1 Flat Top - - - - -
TEKN2204PETR1 Flat Top - - - -
TEKN2204PETR Flat Top - - - - -
TPEN1603PPL Flat Top - - - - -
TPEN1603PPN Flat Top - - - -
TPEN1603PPR Flat Top - - - - -
TPEN2204PDL Flat Top - - - -
TPEN2204PDR Flat Top - - -
TPNN2204PDR Flat Top - - - - -
TPNX1605N Flat Top - - - - -
UDC16F Flat Top - - - - -
UDC32F Flat Top - - - - -
XDGT1550PDFR-G04 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G08 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G12 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G16 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G20 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G30 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G32 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G40 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G50 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-GL04 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-GL08 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGX175004PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175008PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175012PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175016PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175020PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175024PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175030PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175032PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175040PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175050PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227008PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227016PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227020PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227030PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227032PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227040PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227050PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175004PDFR-GM   - - - - -
XDGX175008PDFR-GM   - - - - -
XDGX175012PDFR-GM   - - - - -
XDGX175016PDFR-GM   - - - - -
XDGX175020PDFR-GM   - - - - -
XDGX175024PDFR-GM   - - - - -
XDGX175030PDFR-GM   - - - - -
XDGX175032PDFR-GM   - - - - -
XDGX175040PDFR-GM   - - - - -
XDGX175050PDFR-GM   - - - - -

 

Mảnh dao phay loại không phun phủ (Non-Coated) các hãng: Mitsubishi, Iscar, OSG, Tungaloy, Hitachi, Dejet, Sandvik...

Download chi tiết catalogue mảnh dao phay tại đây: 

 Hoặc tìm theo bảng sau:

Shape Order Number Application
Cermet Carbide
N
X
2
5
2
5
N
X
4
5
4
5
H
T
i
0
5
T
H
T
i
1
0
T
F
1
5
U
T
i
2
0
T
AEMW150304ER Flat Top - - - -
AEMW150308ER Flat Top - - - -
AEMW19T304ER Flat Top - - - -
AEMW19T308ER Flat Top - - - -
AOGT123602PEFR-GM For Aluminium Alloy - - - - -
AOGT123604PEFR-GM For Aluminium Alloy - - - - -
AOGT123608PEFR-GM For Aluminium Alloy - - - - -
APGT1135PDFR-G2 Long Cutting Edges/ Special for Aluminium - - - - -
APGT1604PDFR-G2 Long Cutting Edges/ Special for Aluminium - - - - -
APMT1135PDER-H1 Long Cutting Edges/ Strong Cutting Edge Type - - -
APMT1135PDER-H2 Strong Cutting Edge Type - - -
APMT1135PDER-M2 Long Cutting Edges/ Low Resistance - - - - -
APMT1604PDER-H1   - - - - -
APMT1604PDER-H2 Strong Cutting Edge Type - - -
APMT1604PDER-M2 Long Cutting Edges/ Low Resistance - - - - -
JPMT060204-E Standard type - - - - -
MPMT070308 General Type - - - - -
MPMT090308 General Type - - - - -
MPMT120408 General Type - - - - -
MPMW070308 Flat Top - - - - -
MPMW090308 Flat Top - - - - -
MPMW120408 Flat Top - - - - -
OEMX12T3ETR1 Flat Top - - - - -
OEMX1705ETR1 Flat Top - - - - -
QOGT0830R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
QOGT1035R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
QOGT1342R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
QOGT1651R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
QOGT1856R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
QOGT2062R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
QOGT2576R-G1 For Aluminium Alloy - - - - -
RDMX0702M0T Flat Top - - - - -
RDMX07T1M0T Flat Top - - - - -
RDMX1003M0T Flat Top - - - - -
RDMX12T3M0T Flat Top - - - - -
RDMX1604M0T Flat Top - - - - -
RGEN2004M0SN Flat Top - - - -
RPMM120400G Flat Top - - - - -
RPMT08T2M0E-JS With Breaker - - - - -
RPMT10T3M0E-JS With Breaker - - - - -
RPMT1204M0E-JS With Breaker - - - - -
RPMW08T2M0E Flat Top - - - - -
RPMW10T3M0E Flat Top - - - -
RPMW1204M0E Flat Top - - -
RPMW1204M0T Flat Top - - - - -
RPMW1606M0E Flat Top - - - - -
SDEN1203AEN Flat Top - - - - -
SECN1203AFTN1 Flat Top - - - - -
SECN1504EFTR1 Flat Top - - - - -
SEEN1203AFFN1 Flat Top - - - - -
SEEN1203AFTN1 Flat Top - - - -
SEEN1203AFTN3 Flat Top - - - - -
SEEN1203EFFR1 Flat Top - - - - -
SEEN1203EFTR1 Flat Top - - - -
SEEN1203EFTR3 Flat Top - - - - -
SEEN1504AFTN1 Flat Top - - - -
SEEN1504AFTN3 Flat Top - - - - -
SEEN1504EFTR1 Flat Top - - - - -
SEET13T3AGEN-JL Low Resistance - - - - -
SEEW1204AFTN Flat Top - - -
SEGT13T3AGFN-JP For Aluminium - - - - -
SEMN1204AZTN Flat Top - - - - -
SEMT13T3AGSN-JM General-purpose - - - - -
SFAN1203ZFFL2 Flat Top - - - - -
SFAN1203ZFFR2 Flat Top - - - - -
SFCN1203ZFFL2 Flat Top - - - - -
SFCN1203ZFFR2 Flat Top - - - - -
SOET12T308PEER-JL Finish to Light Cutting - - - - -
SOGT12T308PEFR-JP For Aluminium Alloy - - - - -
SOMT12T308PEER-JM Light to Semi-Heavy Cutting - - - - -
SPEN1203EDL Flat Top - - - -
SPEN1203EDR Flat Top - - - -
SPEN1203EEEL1 Flat Top - - - - -
SPEN1203EEER1 Flat Top - - - - -
SPEN1504EDL Flat Top - - - -
SPEN1504EDR Flat Top - - -
SPEN424A Standard type - - - -
SPEN535A Standard type - - - - -
SPMB1204APT Flat Top - - - - -
SPMT120408-A   - - - - -
SPMW090304 Flat Top - - - - -
SPMW090308 Flat Top - - - - -
SPMW120304 Flat Top - - - - -
SPMW120308 Flat Top - - - - -
SPNN1203EDR Flat Top - - - - -
SPNN1203EEEL1 Flat Top - - - - -
SPNN1203EEER1 Flat Top - - - - -
TECN1603PEER1W Wall face finishing - - - - -
TECN1603PEFR1W Wall face finishing - - - - -
TECN1603PETR1W Wall face finishing - - -
TECN2204PEER1 Flat Top - - - - -
TECN2204PEFR1 Flat Top - - - - -
TECN2204PETR1 Flat Top - - -
TEEN1603PEER1 Flat Top - - - - -
TEEN1603PEFR1 Flat Top - - - - -
TEEN1603PETR1 Flat Top - - -
TEEN1603PEZR1 Flat Top - - - - -
TEEN2204PEER1 Flat Top - - - - -
TEEN2204PEFR1 Flat Top - - - - -
TEEN2204PETR1 Flat Top - - -
TEEN2204PEZR1 Flat Top - - - - -
TEER1603PEER-JS With Breaker - - - - -
TEER2204PEER-JS With Breaker - - - - -
TEKN2204PEER1 Flat Top - - - - -
TEKN2204PETR1 Flat Top - - - -
TEKN2204PETR Flat Top - - - - -
TPEN1603PPL Flat Top - - - - -
TPEN1603PPN Flat Top - - - -
TPEN1603PPR Flat Top - - - - -
TPEN2204PDL Flat Top - - - -
TPEN2204PDR Flat Top - - -
TPNN2204PDR Flat Top - - - - -
TPNX1605N Flat Top - - - - -
UDC16F Flat Top - - - - -
UDC32F Flat Top - - - - -
XDGT1550PDFR-G04 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G08 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G12 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G16 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G20 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G30 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G32 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G40 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-G50 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-GL04 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGT1550PDFR-GL08 Low Resistance/ Special for Aluminium - - - - -
XDGX175004PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175008PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175012PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175016PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175020PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175024PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175030PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175032PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175040PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175050PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227008PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227016PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227020PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227030PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227032PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227040PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX227050PDFR-GL Low Resistance - - - - -
XDGX175004PDFR-GM   - - - - -
XDGX175008PDFR-GM   - - - - -
XDGX175012PDFR-GM   - - - - -
XDGX175016PDFR-GM   - - - - -
XDGX175020PDFR-GM   - - - - -
XDGX175024PDFR-GM   - - - - -
XDGX175030PDFR-GM   - - - - -
XDGX175032PDFR-GM   - - - - -
XDGX175040PDFR-GM   - - - - -
XDGX175050PDFR-GM   - - - - -

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 12,083,532
Số người online: 3958
Copyright 2007 By Anytools.vn