Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
loading ...

Đăng ký nhận tin định kỳ

Home Dụng cụ theo vật liệu Gia công thép thường

Mảnh cắt VNMG160408-UC5115

Mã sản phẩm: VNMG160408-UC5115

Thông tin chung

Mảnh cắt VNMG160408-UC5115, VNMG160408, VNMG, manh cat, mảnh dao, manh dao, mitsubishi, insert, chip

Tình trạng: Còn hàng     - Bảo hành: 36 Tháng
Giá sản phẩm: 111,000 VNĐ Mua hàng

   Mảnh cắt VNMG160408-UC5115, VNMG160408, VNMG, manh cat, mảnh dao, manh dao, mitsubishi, insert, chip

 

BÁO GIÁ MẢNH CẮT, MẢNH DAO MITSUBISHI JAPAN:
Stt 品名 / Goods Name / Tên hàng hóa Specification Unit Brand Origin In
Stock
Q'ty
(min)
Unit Prices
(VND)
Amount
(VND)
三菱インサート, チップ/ Mitsubishi Inserts, Chip:
1 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SRM20C-M VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 182,000 1,820,000
2 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SRM20E-M  VP15F pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 165,000 1,650,000
3 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SRG20C VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 306,000 3,060,000
4 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SRG20E VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 200,000 2,000,000
5 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPMN160308 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 63,000 630,000
6 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt APMT1604PDER-H2-VP151F pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
7 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT16T308-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 102,000 1,020,000
8 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPMN160308-UTi20T pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 64,000 640,000
9 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T308-UTi20T pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 74,000 740,000
10 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT110204-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 49,000 490,000
11 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt AOMT123604PEER-H-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 108,000 1,080,000
12 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT110204-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 61,000 610,000
13 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT16T304-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 102,000 1,020,000
14 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120404-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
15 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120404-MA-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
16 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120404-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 99,000 990,000
17 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120404-MS-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
18 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120404-MA-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
19 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120408-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
20 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120408-MA-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
21 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120408-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
22 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120408-MA-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
23 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120408-MS-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
24 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
25 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMA120412-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 115,000 1,150,000
26 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMA120408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 84,000 840,000
27 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMA120404-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 115,000 1,150,000
28 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080404-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
29 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080404-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
30 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080404-MA-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
31 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080408-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
32 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080408-MA-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
33 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
34 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080408-GH-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
35 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080408-MS-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
36 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080408-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
37 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMA080412-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 115,000 1,150,000
38 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SNMG120412-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
39 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SNMG120408-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
40 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SNMG120408-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
41 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SNMG120408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
42 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160404-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
43 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160404-MS-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
44 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160404-MA-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
45 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160404-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
46 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160404-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 83,000 830,000
47 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
48 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160408-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
49 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160408-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
50 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160408-MA-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
51 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160408-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
52 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160408-MA-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
53 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNGG160404R-F-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 122,000 1,220,000
54 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNGG160402L-F-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 133,000 1,330,000
55 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNGG160402R-F-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 133,000 1,330,000
56 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNGG160404L-F-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 133,000 1,330,000
57 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMA160408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
58 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160404-MA-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
59 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160404-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
60 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160404-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 89,000 890,000
61 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
62 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160408-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
63 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160408-MA-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
64 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160408-MA-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
65 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160412-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
66 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T304-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
67 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T304-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
68 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T304-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
69 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T304-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
70 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T304-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
71 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T308-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
72 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T308-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
73 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T308-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
74 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT060204-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
75 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT060204-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
76 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT060204-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 56,000 560,000
77 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT060208-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
78 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT060202-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
79 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT060204-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
80 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT120408-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
81 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT120408 -VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
82 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT120408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
83 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT120404-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
84 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT120404-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 107,000 1,070,000
85 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPGH090204L-FS-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 118,000 1,180,000
86 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPGH110304L-FS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 153,000 1,530,000
87 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPGH090204L-FS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 153,000 1,530,000
88 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPGH110304L-FS-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 118,000 1,180,000
89 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPMH110304-MV-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 64,000 640,000
90 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPMH110304-MV-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 77,000 770,000
91 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT110204-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 61,000 610,000
92 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT110208-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 61,000 610,000
93 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT110204-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 49,000 490,000
94 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT110204-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 61,000 610,000
95 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT070204-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 83,000 830,000
96 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT070208-MV-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 83,000 830,000
97 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT070204-MV-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 83,000 830,000
98 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT11T308-MV-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
99 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT11T308-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
100 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT11T304-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
101 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT11T304-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
102 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT11T308-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
103 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SOMT12T308PEER-JH-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 118,000 1,180,000
104 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT11T304-MV-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
          
          
1, Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
2, Giao hàng miễn phí cho đơn hàng trên 2 triệu;
3, Hàng nhập khẩu chính hãng Mitsubishi Japan.
>>> Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 0934.27.28.29 / 0934.20.20.20

 

 

 

Download Catalogue mảnh cắt Mitsubishi tại đây: 

 

 

 

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 12,082,967
Số người online: 3840
Copyright 2007 By Anytools.vn