Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
loading ...

Đăng ký nhận tin định kỳ

Home Dụng cụ theo vật liệu Gia công thép hợp kim

Mảnh cắt Mitsubishi

Mã sản phẩm: Mitsubishi Inserts

Thông tin chung

Mảnh cắt Mitsubishi, manh cat Mitsubishi, mảnh dao Mitsubishi, manh dao Mitsubishi, Mitsubishi Carbide Inserts, Mitsubishi Inserts, mitsubishi, insert, chip

Tình trạng: Còn hàng     - Bảo hành: 36 Tháng

Mảnh cắt Mitsubishi, manh cat Mitsubishi, mảnh dao Mitsubishi, manh dao Mitsubishi, Mitsubishi Carbide Inserts, Mitsubishi Inserts, mitsubishi, insert, chip

 

BÁO GIÁ MẢNH CẮT, MẢNH DAO MITSUBISHI JAPAN:
Stt 品名 / Goods Name / Tên hàng hóa Specification Unit Brand Origin In
Stock
Q'ty
(min)
Unit Prices
(VND)
Amount
(VND)
三菱インサート, チップ/ Mitsubishi Inserts, Chip:
1 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SRM20C-M VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 182,000 1,820,000
2 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SRM20E-M  VP15F pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 165,000 1,650,000
3 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SRG20C VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 306,000 3,060,000
4 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SRG20E VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 200,000 2,000,000
5 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPMN160308 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 63,000 630,000
6 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt APMT1604PDER-H2-VP151F pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
7 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT16T308-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 102,000 1,020,000
8 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPMN160308-UTi20T pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 64,000 640,000
9 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T308-UTi20T pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 74,000 740,000
10 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT110204-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 49,000 490,000
11 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt AOMT123604PEER-H-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 108,000 1,080,000
12 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT110204-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 61,000 610,000
13 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT16T304-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 102,000 1,020,000
14 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120404-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
15 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120404-MA-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
16 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120404-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 99,000 990,000
17 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120404-MS-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
18 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120404-MA-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
19 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120408-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
20 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120408-MA-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
21 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120408-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
22 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120408-MA-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
23 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120408-MS-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
24 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMG120408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
25 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMA120412-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 115,000 1,150,000
26 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMA120408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 84,000 840,000
27 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CNMA120404-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 115,000 1,150,000
28 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080404-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
29 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080404-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
30 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080404-MA-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
31 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080408-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
32 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080408-MA-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
33 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
34 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080408-GH-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
35 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080408-MS-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
36 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMG080408-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
37 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt WNMA080412-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 115,000 1,150,000
38 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SNMG120412-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
39 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SNMG120408-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
40 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SNMG120408-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
41 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SNMG120408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 110,000 1,100,000
42 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160404-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
43 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160404-MS-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
44 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160404-MA-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
45 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160404-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
46 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160404-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 83,000 830,000
47 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
48 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160408-MS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
49 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160408-MA-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
50 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160408-MA-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
51 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160408-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
52 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160408-MA-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
53 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNGG160404R-F-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 122,000 1,220,000
54 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNGG160402L-F-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 133,000 1,330,000
55 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNGG160402R-F-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 133,000 1,330,000
56 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNGG160404L-F-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 133,000 1,330,000
57 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMA160408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
58 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TNMG160404-MA-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 91,000 910,000
59 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160404-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
60 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160404-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 89,000 890,000
61 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
62 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160408-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
63 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160408-MA-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
64 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160408-MA-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
65 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt VNMG160412-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 111,000 1,110,000
66 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T304-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
67 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T304-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
68 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T304-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
69 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T304-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
70 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T304-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
71 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T308-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
72 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T308-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
73 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT09T308-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
74 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT060204-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
75 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT060204-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
76 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT060204-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 56,000 560,000
77 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT060208-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
78 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT060202-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
79 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT060204-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
80 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT120408-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
81 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT120408 -VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
82 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT120408-UC5115 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 69,000 690,000
83 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT120404-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 86,000 860,000
84 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt CCMT120404-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 107,000 1,070,000
85 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPGH090204L-FS-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 118,000 1,180,000
86 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPGH110304L-FS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 153,000 1,530,000
87 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPGH090204L-FS-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 153,000 1,530,000
88 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPGH110304L-FS-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 118,000 1,180,000
89 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPMH110304-MV-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 64,000 640,000
90 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TPMH110304-MV-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 77,000 770,000
91 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT110204-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 61,000 610,000
92 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT110208-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 61,000 610,000
93 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT110204-NX2525 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 49,000 490,000
94 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt TCMT110204-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 61,000 610,000
95 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT070204-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 83,000 830,000
96 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT070208-MV-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 83,000 830,000
97 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT070204-MV-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 83,000 830,000
98 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT11T308-MV-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
99 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT11T308-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
100 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT11T304-US735 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
101 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT11T304-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
102 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT11T308-UE6020 pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
103 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt SOMT12T308PEER-JH-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 118,000 1,180,000
104 インサート, チップ/ Inserts, Chip / Mảnh dao, mảnh cắt DCMT11T304-MV-VP15TF pcs Mitsubishi Japan Tồn 10 92,000 920,000
          
          
1, Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
2, Giao hàng miễn phí cho đơn hàng trên 2 triệu;
3, Hàng nhập khẩu chính hãng Mitsubishi Japan.
>>> Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 0934.27.28.29 / 0934.20.20.20

 

 

 

Download Catalogue mảnh cắt Mitsubishi tại đây: 

 

 

 

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 13,664,548
Số người online: 3292
Copyright 2007 By Anytools.vn