Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
loading ...

Đăng ký nhận tin định kỳ

Home Dụng cụ cầm tay Dụng cụ chạy điện

Súng bắn vít KILEWS

Mã sản phẩm: KILEWS

Thông tin chung

KILEWS, Súng bắn vít KILEWS, sung ban vit KILEWS, Máy bắt vít KILEWS, May bat vit KILEWS, KILEWS electric screwdriver, screwdriver KILEWS

Tình trạng: Còn hàng     - Bảo hành:

KILEWS, Súng bắn vít KILEWS, sung ban vit KILEWS, Máy bắt vít KILEWS, May bat vit KILEWS, KILEWS electric screwdriver, screwdriver KILEWS

 

DOWLOAD:

 

 

 

 

 

Model  
BE500 Series | Brushless Electric Screwdrivers | DC Automatic | Embeded Counter
SKD-BE512L/P, SKD-BE517LF/PF, SKD-BE519L/P
BE800 Series | Brushless Electric Screwdrivers | DC Automatic | Embeded Counter
SKD-BE830L/P(LF/PF); SKD-BE850L/P
B100 Series | Brushless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKD-B100L, SKD-B103L [English Version / 2012.11.02 Updated]
B200 Series | Brushless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKD-B100L, SKD-B103L [English Version / 2012.4.25 Updated]
B200 Series | Brushless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKD-B203L, SKD-B207L, SKD-B210L [CE Version / 2012.4.25 Updated]
B500 Series | Brushless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKD-B512L/P(LF/PF), SKD-B517LF/PF, SKD-B519L/P [English Version / 2012.4.25 Updated]
B500 Series | Brushless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKD-B512L/P(LF/PF), SKD-B517LF/PF, SKD-B519L/P [CE Version / 2012.4.25 Updated]
B800 Series | Brushless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKD-B830L/P(LF/PF), SKD-B850L/P [English Version / 2012.4.25 Updated]
Accessories | Auxiliary Arm
KP-AUX1T [English / 2012.8.15 Update]
Accessories | Auxiliary Arm
KP-AUX1T [English / 2012.8.15 Update]
Accessories/Spring Balancer
KL-600, KL-1200, KL-2000 [English / 2012.7.31 Update]
90 Degree Attachement
KL-1( Model : SKD-B830L, SKD-B850L, SKD-7000L, SKD-7200L, SKD-7800L, SKD-8300L, SKD-8400L, SKD-8500L, SK-8130L, SK-8230L, SK-8140L, SK-8240L, SK-8150L, SK-8250L, SK-9131L, SK-9231L, SK-9130L, SK-9230L, SK-9141L, S-9240L, SK-9150L, SK-9250L ) KL-2( Model : SKD-B830L, SKD-B850L, SKD-7000L, SKD-7200L, SKD-7800L, SKD-8300L, SKD-8400L, SKD-8500L, SK-8130L, SK-8230L, SK-8140L, SK-8240L, SK-8150L, SK-8250L, SK-9131L, SK-9231L, SK-9130L, SK-9230L, SK-9141L, S-9240L, SK-9150L, SK-9250L )
Slow Start Control Module
KL-SSB
Slow Start Control Module
KL-SS1
Screw Feeder
KFR-1050 [English / 2012.8.22 Update]
Torque Meters
KTM-10 / KTM-100 / KTM-50S
Torque Meters
KTM-CSM, KTM-CSP
Torque Meters
KTM-CSH
Torque Meters
DI-4B-25 / KTM-4B-25
Torque Meters
DI-1M-IP50/200/500
Screw Counter(For Brushless Screwdrivers)
SKP-C32HL ( Model : SKD-C2000/5000/7000/8000 Series )
Screw CounterScrew Counter ( For Brushless Screwdrivers)
SKP-BC40HL
Screw Counter(For Brushless Screwdrivers)
SKP-40B ( Model : SKD-B830L/P, SKD-B850L/P, SKD-B830LF/PF, SKD-BE830L/P, SKD-BE850L/P, SKD-BE830LF/PF, SKD-RB Series, SKD-TB Series )
Screw Counter(For Brushless Screwdrivers)
SKP-BE32HL [English / 2012.7.30 Update] ( Model : SKD-B512L/P, SKD-B519L/P, SKD-BE512L/P, SKD-BE519L/P, SKD-B512LF/PF, SKD-B517LF/PF, SKD-BE512LF/PF, SKD-BE517LF/PF )
Screw Counter(For Brushless Screwdrivers)
SKP-32B-60W [English / 2012.7.30 Update] ( Model : SKD-B512L/P, SKD-B519L/P, SKD-BE512L/P, SKD-BE519L/P, SKD-B203L, SKD-B207L, SKD-B210L )
C2000 Series
SKD-C2000L/LS, SKD-C2200L, SKD-C2300L [English / 2012.4.26 Update]
8000 Series
SKD-8300L/LF, SKD-8400L/LF, SKD-8500L [English / 2012.4.26 Update]
8000 Series
SKD-8300P/PF, SKD-8400P/PF, SKD-8500P [English / 2012.4.26 Update]
7000 Series
SKD-7000P, SKD-7200P, SKD-7800P/PF
7000 Series
SKD-7000P, SKD-7200P, SKD-7800P/PF
5000 Series
SKD-5200P, SKD-5300P/PF [English / 2012.4.26 Update]
5000 Series
SKD-5200L, SKD-5300L/LF [English / 2012.4.26 Update]
2000 Series
SKD-2000L, SKD-2200L, SKD-2300L [English / 2012.4.26 Update]
SK-9 Series
SK-9131L/LF, SK-9231L/LF
SK-9 Series
SK-9131P/PF, SK-9231P/PF [English / 2012.4.25 Update]
SK-9 Series
SK-9130L/LF, SK-9140L/LF, SK-9150L, SK-9230L/LF, SK-9240L/LF, SK-9250L [English / 2012.4.25 Update]
SK-9 Series
SK-9130P/PF, SK-9140P/PF, SK-9150P, SK-9230P/PF, SK-9240P/PF, SK-9250P [English / 2012.4.25 Update]
SK-8 Series
SK-8130P/PF, SK-8140P/PF, SK-8150P, SK-8230P/PF, SK-8240P/PF, SK-8250P [English / 2012.4.25 Update]
SK-3 Series
SK-3120L, SK-3180L, SK-3180LF, SK-3220L, SK-3280L, SK-3280LF [English / 2012.7.31 Update]
SK-2 Series
SK-2125LS/LSF, SK-2135LS, SK-2145LS, SK-2225LS/LSF, SK-2235LS, SK-2245LS [English / 2012.4.25 Update]
SK-2 Series
SK-205LS, SK-215LS, SK-218LS, SK-2205LS, SK-2215LS [English / 2012.4.25 Update]
RBC Series
SKD-RBC60L/P, SKD-RBC90L/P, SKD-RBC120L/P, SKD-RBC180L/P SKD-TBC60L, SKD-TBC90L, SKD-TBC120L, SKD-TBC180L [English / 2012.10.19 Update]
BC800 Series
SKD-BC830L/P(LF/PF), SKD-BC850L/P [English / 2012.7.31 Update]
BC500 Series
SKD-BC512L/P(LF/PF), SKD-BC519L/P [English / 2012.4.25 Update]
BC200 Series
SKD-BC203L, SKD-BC207L, SKD-BC210L [English / 2012.4.25 Update]
TBRB Series
SKD-RB60L/P, SKD-RB90L/P, SKD-RB120L/P, SKD-RB180L/P SKD-TB60L, SKD-TB90L, SKD-TB120L, SKD-TB180L [English / 2012.10.19 Update]
Slow Start Control Module
KL-SSBN[English / 2014.7.11 Update]
Screwdriver I/O Signal Control Box
KL-SCBS6
Screwdriver I/O Signal Control Box
KL-SCBS9
Screwdriver I/O Signal Control Box
KL-SCBS10
Screwdriver I/O Signal Control Box
KL-SCBSN [English / 2014.10.17 Update]
Screwdriver I/O Signal Control Box
KL-SCBS10
Screwdriver I/O Signal Control Box
KL-SCBS1
BN200 Series | Brushless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKD-BN203L/LS,SKD-BN207L/LS,SKD-BN210L/LS
BN500 Series | Brushless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKD-BN512L/P/LF/PF,SKD-BN519L/P,SKD-BN517LF/PF
BN800/BN730 Series | Brushless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKD-BN830L/P/LF/PF,SKD-BN850L/P,SKD-BN730L/P,SKD-BN722LF/PF
TBNRBN Series | Brushless Electric Screwdrivers | DC Automatic | Version K2
SKD-TBN60L, SKD-TBN90L, SKD-TBN120L, SKD-TBN180L,SKD-RBN60L/P, SKD-RBN90L/P, SKD-RBN120L/P, SKD-RBN180L/P(Version K2) [English / 2015.1.8 Update]
PTA Series | Power Torque Cordless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKC-PTA-220B/W,SKC-PTA-150B/W,SKC-PTA-120B,SKC-PTA-80B,SKC-PTA-50B [English / 2014.9.4 Update]
PTA Series | Power Torque Cordless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKC-PTA-B60,SKC-PTA-B35,SKC-PTA-B35F,SKC-PTA-B120,SKC-PTA-B90,SKC-PTA-B50F [English / 2014.9.4 Update]
PTA Series | Power Torque Cordless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKC-PTI-160B,SKC-PTI-250W [English / 2014.9.4 Update]
PTS Series | Power Torque Cordless Electric Screwdrivers | DC Automatic
SKC-PTS-120,SKC-PTS-80SKC-PTS-50 [English / 2014.9.4 Update]

Sản phẩm cùng hãng

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 12,083,794
Số người online: 4022
Copyright 2007 By Anytools.vn