Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
loading ...

Đăng ký nhận tin định kỳ

Home Dụng cụ mài Đá mài

Thanh đá mài Super Stone

Mã sản phẩm: Super Stone

Thông tin chung

Thanh đá mài Super Stone, Flat Super Stone, Super Stone:

SuperStone: SE-110, SG-110, SL-110, SO-110, SP-110, SB-110, SW-110, SR-110

NewSuperStone: NSE-110, NSG-110, NSL-110,NSO-110, NSP-110 ,NSB-110, NSW-110, NSR-110

 

Tình trạng: Còn hàng     - Bảo hành:

 

Thanh đá mài Super Stone, Flat Super Stone, Super Stone:

SuperStone: SE-110, SG-110, SL-110, SO-110, SP-110, SB-110, SW-110, SR-110

NewSuperStone: NSE-110, NSG-110, NSL-110,NSO-110, NSP-110 ,NSB-110, NSW-110, NSR-110

 

FLAT
  EMERALD
#120
GOLD
#180
LIGHT
BROWN
#300
ORANGE
#400
BROWN
#600
BLUE
#800
WHITE
#1000
RED
#1200
0.5x 4×100(150) SE054(L) SG 054(L) SL 054(L) SO 054(L) SP 054(L) SB 054(L) SW 054(L) SR 054(L)
0.5x 6×100(150) SE056(L) SG 056(L) SL 056(L) SO 056(L) SP 056(L) SB 056(L) SW 056(L) SR 056(L)
0.5x10x100(150) SE051(L) SG 051(L) SL 051(L) SO 051(L) SP 051(L) SB 051(L) SW 051(L) SR 051(L)
0.8x 4×100(150) SE084(L) SG 084(L) SL 084(L) SO 084(L) SP 084(L) SB 084(L) SW 084(L) SR 084(L)
0.8x 6×100(150) SE086(L) SG 086(L) SL 086(L) SO 086(L) SP 086(L) SB 086(L) SW 086(L) SR 086(L)
0.8x10x100(150) SE081(L) SG 081(L) SL 081(L) SO 081(L) SP 081(L) SB 081(L) SW 081(L) SR 081(L)
1.0x 4×100(150) SE104(L) SG 104(L) SL 104(L) SO 104(L) SP 104(L) SB 104(L) SW 104(L) SR 104(L)
1.0x 6×100(150) SE106(L) SG 106(L) SL 106(L) SO 106(L) SP 106(L) SB 106(L) SW 106(L) SR 106(L)
1.0x10x100(150) SE110(L) SG 110(L) SL 110(L) SO 110(L) SP 110(L) SB 110(L) SW 110(L) SR 110(L)
1.5x 4×100(150) SE154(L) SG 154(L) SL 154(L) SO 154(L) SP 154(L) SB 154(L) SW 154(L) SR 154(L)
1.5x 6×100(150) SE156(L) SG 156(L) SL 156(L) SO 156(L) SP 156(L) SB 156(L) SW 156(L) SR 156(L)
1.5x10x100(150) SE150(L) SG 150(L) SL 150(L) SO 150(L) SP 150(L) SB 150(L) SW 150(L) SR 150(L)
2.0x 4×100(150) SE204(L) SG 204(L) SL 204(L) SO 204(L) SP 204(L) SB 204(L) SW 204(L) SR 204(L)
2.0x 6×100(150) SE206(L) SG 206(L) SL 206(L) SO 206(L) SP 206(L) SB 206(L) SW 206(L) SR 206(L)
2.0x10x100(150) SE210(L) SG 210(L) SL 210(L) SO 210(L) SP 210(L) SB 210(L) SW 210(L) SR 210(L)
3.0x 4×100(150) SE304(L) SG 304(L) SL 304(L) SO 304(L) SP 304(L) SB 304(L) SW 304(L) SR 304(L)
3.0x 6×100(150) SE306(L) SG 306(L) SL 306(L) SO 306(L) SP 306(L) SB 306(L) SW 306(L) SR 306(L)
3.0x10x100(150) SE310(L) SG 310(L) SL 310(L) SO 310(L) SP 310(L) SB 310(L) SW 310(L) SR 310(L)
ROUND
  EMERALD
#120
GOLD
#180
LIGHT
BROWN
#300
ORANGE
#400
BROWN
#600
BLUE
#800
WHITE
#1000
RED
#1200
2.35 Dia.x50(100) SED23A(B) SGD23A(B) SLD23A(B) SOD23A(B) SPD23A(B) SBD23A(B) SWD23A(B) SRD23A(B)
3.00 Dia.x50(100) SED3A(B) SGD3A(B) SLD3A(B) SOD3A(B) SPD3A(B) SBD3A(B) SWD3A(B) SRD3A(B)
3.18 Dia.x50(100) SEDIA(B) SGDIA(B) SLDIA(B) SODIA(B) SPDIA(B) SBDIA(B) SWDIA(B) SRDIA(B)

NOTE: SPECIAL SIZES AVAILABLE ON REQUEST.

 

SUPER STONE HOLDERS
SSH- 4 FOR 4mm WIDTH STONES
SSH- 6 FOR 6mm WIDTH STONES
SSH-10 FOR 10mm WIDTH STONES

Thanh đá mài Super Stone, Flat Super Stone, Super Stone:

SuperStone: SE-110, SG-110, SL-110, SO-110, SP-110, SB-110, SW-110, SR-110
NewSuperStone: NSE-110, NSG-110, NSL-110,NSO-110, NSP-110 ,NSB-110, NSW-110, NSR-110

Sản phẩm cùng hãng

    THỐNG KÊ

    Lượt truy cập: 12,084,278
    Số người online: 4001
    Copyright 2007 By Anytools.vn